Мнения

Национална конференция отчете 25 години ЕРАЗЪМ в Европа и 15 години в България

На 30 май 2012 г. в аулата на Софийския университет бе отбелязано успешното изпълнение на секторната програма „Еразъм“ на национална конференция на тема „25 години „Еразъм“ в Европа“, 15 години „Еразъм“ в България“, предава пресцентърът на МОМН.

От името на министър Сергей Игнатов към участниците във форума се обърна г-жа Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката.

„От стартирането й през 1987 г. тази европейска инициатива промени живота на близо 3 милиона студенти в Европа, в това число и на повече от 11 000 студенти от България“, отбеляза в началото на приветствието си г-жа Евтимова.

„През годините от възможностите за пътуване по програмата се възползват не само студентите, но и преподавателския и административен персонал, като получават финансова подкрепа, за да преподават или да участват в различни обучения. Проучванията показват, че  опитът, който придобиват, е безценен за усъвършенстване на уменията в области като езиково обучение и адаптивност, които впоследствие им помагат да придобият и специални качества за израстване в кариерата. Схемата също така помага за насърчаване на качеството на преподаване и на институционалното сътрудничество между 33-те участващи държави – 27-те държави членки на Европейския съюз, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция“, добави още тя г-жа Евтимова.

„Тази програма значително допринася и за интернационализацията на университетите, а интернационализацията е процесът, чрез който университетите въвеждат мултикултурните и международни модели на обучение, както и изискванията и критериите за качество на висшето образование“, продължи зам.-министърът.

Участниците в конференцията бяха поздравени и от проф. Румен Панков, заместник-ректор на  Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от директора на Центъра за развитие на човешките ресурси г-н Митко Шалев.

На официална церемония бяха наградени студенти, преподаватели и проекти по Интензивни програми, представени с публикации в сборник „25 години секторна програма „Еразъм“.

Форумът за отбелязването на 25-годишнината на „Еразъм“ в Европа и на 15-годишното успешно осъществяване на тази програма в България бе организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси.