Учители

Национална конференция “Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование“

Националната конференция „Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование“ е част от проект на МОМН за въвеждане на обучение по предприемачество в началните класове.

С инициативата ще се даде старт и на Световната седмица по предприемачество, национален домакин на която е Джуниър Ачийвмънт България.

Сред официалните гости са представители на МОМН, бизнеса и академичните среди. Конференцията е отворена за всички с интерес към тематиката.

По проекта на МОМН преминаха обучение 374 начални учители от страната по Националната програма „Квалификация“ и работиха по учебните програми представени на обученията.

Участниците ще обсъдят изводите и оценките от реализацията на проекта като представят добри практики в областта на обучението по предприемачество. Целта е да се представят и обобщят различните форми за работа и съответното място на обучението в учебния процес.

На конференцията ще се представят научни доклади и презентации на участниците в проекта.

Датата на провеждането й е 14 ноември 2011 г. от 9:00ч. в Аулата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“

Програмата за конференцията може да видите на www.jabulgaria.org

За повече информация: Мария Янкова, Джуниър Ачийвмънт България, maria@jabulgaria.org; 02/ 9894361