Институции

Национална изложба на детски приказки и рисунки “Героят си ти“

По случай международния Ден за безопасен интернет 11 февруари 2014 г Националният център за безопасен интернет организира изложба на приказки и рисунки на ученици от 1 до 4 клас на тема „Героят си ти“.

Ако сте начален учител, можете да се включите в конкурса с Вашия клас, като представите темата „Героят си ти” в един Ваш час, в който децата да се запознаят с героя в интернет Флашко и да довършат приказка по зададено начало. Екипът на Центъра разработи кратки препоръки и напътствия за въвеждане на децата в темата за безопасността в интернет и добрите неща, които мрежата им дава, когато знаят как да се справят с предизвикателствата.

Приложена е презентация с въведение към урока и началото на приказката. Урокът е разработен за един учебен час (35-40 мин.). Има и допълнителна информация в помощ на учителя. Учениците, които искат да участват в изложбата, трябва да довършат приказката, като напишат текст и/или нарисуват рисунка по историята. Всеки клас, участвал в изложбата с приказки и рисунки, ще получи награда от Националния център за безопасен интернет – комплект с образователни игри за деца на тема „безопасен интернет“.

Всички приказки и рисунки, изпратени до Центъра на адрес: 1111 София, ж.к. Яворов, бл. 73, ап. 4 до 25.01.2014 г. ще бъдат включени в изложба на 11 февруари 2014 г. като част от събитие за отбелязване на международния Ден за безопасен интернет, организирано от Центъра в София.

Всички приказки и рисунки от изложбата ще бъдат сканирани и качени на сайта www.dechica.com, за да могат повече деца, родители и учители да ги видят.