Учители

Националната стратегия за развитието на педагогическите кадри ще ангажира бизнеса и институциите

Проектът на Националната стратегия за развитието на педагогическите кадри подготвя механизъм за ангажиране на институциите, на бизнеса и на неправителствения сектор за осигуряване на допълнително финансиране и ресурсно обезпечаване на мерките за привличане и задържане на педагогически кадри на възраст до 35 години в образователната система, както и разработване на социални пакети за учители на възраст до 35 години, на функциониране на ефективна система за контрол на изразходваните средства за квалификация на педагогическите кадри.  

Предвиждат се и мерки за осигуряване на междусекторно и институционално сътрудничество, интегриран подход при разработването и изпълнението на политиките и приоритетите за развитието на образователната система, както и създаването на механизъм за изпълнение, отчитане, контрол и мониторинг на резултатите от прилаганите политики, включващ всички отговорни институции и заинтересовани страни.  

Проектa на Стратегията можете да видите ТУК