Учители

Националната статистика: 91,7% от учителите са най-малко бакалаври

По данни на националната статистика, представени от „Монитор“, 91.7% от учителите у нас имат завършена квалификационна степен бакалавър или магистър. Останалата част – 7,9%, имат степен професионален бакалавър. В учителската професия преобладават жените, които са 85% от общия брой на учителите.

1.1% от учениците в България учат в частни училища, които на брой са 69. От тях шест начални, 27 основни, три прогимназии и 27 гимназии и шест СОУ-та. Статистиката сочи общо 6510 ученици.

На осем студенти у нас се пада по един компютър в учебните зали в университетите. Информацията е за академичната 2012/2013 г. 100 учащи се във ВУЗ-овете, ползват 11.9 компютърни станции, предва „Монитор“.

Броят на всички студенти у нас е бил 284 000. Компютрите не достигат, но са се увеличили с 1.1 в сравнение с времето от преди пет години. Достъп до интернет тогава са имали 89.4%, докато към днешна дата са 92.3%.

С 14.2% повече от миналата година са докторантите, излезли от учебните заведения. До декември 2012-та броят им е 5371.

Броят на студентите се увеличава – 10 000 за последните четири години. Пада броят на тези, които се обучават в частни университети – с около 13 000. Общият брой на младите хора, избрали тези ВУЗ-ове през 2010 г. е бил 20 000, докато днес е 7000.