Мнения

Националната покана за кандидатстване по КД1, Образователна мобилност за граждани, сектор Младеж

По настоящата Покана за подаване на предложения по дейност „Мобилност“ в областта на младежта ще се отпуска финансова подкрепа за проекти за мобилност на младежи и младежки работници.

Информираме Ви, че за да отворите, попълните и подадете електронните формуляри за кандидатстване по дейности: КД1 „Образователна мобилност за граждани“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и КД 3 „Структурен диалог“, сектор „Младеж“ е необходимо задължително да инсталирате Adobe Reader, версия 15.7 (или по-ранна).

Изискването към софтуера е във връзка с техническите настройки в електронните форми от ЕК.

Краен срок: 1 октомври 2015 г., 13:00 часа българско време

Още информация