Националната покана за кандидатстване по КД1, Образователна мобилност за граждани, сектор Младеж

Националната покана за кандидатстване по КД1, Образователна мобилност за граждани, сектор Младеж

По настоящата Покана за подаване на предложения по дейност “Мобилност” в областта на младежта ще се отпуска финансова подкрепа за проекти за мобилност на младежи и младежки работници.

Информираме Ви, че за да отворите, попълните и подадете електронните формуляри за кандидатстване по дейности: КД1 “Образователна мобилност за граждани”, КД2 “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” и КД 3 “Структурен диалог”, сектор “Младеж” е необходимо задължително да инсталирате Adobe Reader, версия 15.7 (или по-ранна).

Изискването към софтуера е във връзка с техническите настройки в електронните форми от ЕК.

Краен срок: 1 октомври 2015 г., 13:00 часа българско време

Още информация

Коментари във Facebook