Ученици

Национален фестивал на рускоезичното изкуство – Бургас 2013 “Дъга над морето“

Основната цел на Националния фестивал на рускоезичното изкуство – Бургас 2013 „Дъга над морето“ е да се покаже на широката детска и младежка аудитория богатството на руския език и се популяризира рускоезичната култура и изкуство.

Също така и:

– Да се стимулира изучаването на руски език от българските деца и младежи
– Да се демонстрира степента на владеене на езика от децата и младежите в учебните заведения с изучаване на руски език в България чрез изразните средства на различните изкуства и се изявят артистичните им заложби.
– Да се представят образци на руската култура от художествени състави с руски език при клубове, езикови школи, сдружения и организации, читалища, детски и младежки центрове и др.

Задължителен сценичен език  – руски език.

Участници: Големи и камерни състави и индивидуални изпълнители

Категории:
I. Училищни състави и индивидуални изпълнители – явяват се на 28 и 29 юни 2013 г.
II. Извънучилищни състави и индивидуални изпълнители – явяват се на 30 юни 2013 г.

Възрастови групи:
. Група А – до 14 години, с подгрупи: А-1 – до 10 год.; А-2 – от 10 до 14 год.
. Група Б – от 14  до 18 години     
. Група В – над 18  години

Жанрове:

Литература
. Групов рецитал – до 10 минути
. Индивидуално изпълнение – до 3 минути.

Театър – драматичен и музикален театър (мюзикъл, оперета, вариете), младежки шоу-спектакли и др.
. Цялостен спектакъл – до 30 минути
. Малка сценична форма (етюд, сценка, откъс от пиеса) – до 15 минути
. Индивидуално изпълнение – (моноспектакъл, пантомима и др.) – до 5 минути.

Музика – изпълняват се творби от руски автори
. Вокални и инструментални формации – до 15 минути.
. Индивидуални изпълнители, дуети, триа – до 7 минути.

Танц – включват се руски фолклорни танци – автентични, обработени и стилизирани; класически балет; съвременни танци.
. Танцови формации – явяват се с програма до 15 минути
. Индивидуални изпълнители и камерни формации до 4 човека – програма до 7 минути

Жури
. Състав – представители на сценичните изкуства и специалисти по руски език и култура
. Критерии за оценяване: – владеене на руски език, дикция, артистичност, пластичност, оригиналност; общо художествено въздействие.

Награди:
. Гранд При – Статуетка – за комплексно владеене на руския език и художествено-изразните средства.
. I, II и III награда за всяка възрастова група – плакет и грамоти
. „пециални награди на журито“- в съответствие с конкретни постижения на ръководния екип, формацията или индивидуалния изпълнител.
. Присъждат се и награди на институции, партньори и спонсори
. На всички участници се връчва диплом за участие.

Заявка (по установен образец) се изпраща на e-mail: rusart_fest@abv.bg или факс: 00359 56 530 823 в срок до 23 юни 2013 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Всички участници се задължават да спазват регламента на Фестивала и правилата, въведени от организаторите
2. Ръководителите носят отговорност за поведението на   своите колективи по време на Фестивала, в т.ч. за възникнали злополуки, контузии и др. с участниците; Възстановяват нанесените материални щети.
3. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.
4. Всички музикални носители следва да бъдат на СD с идеално качество на звука. (Задължително е да се разполага и с копие) Всяко изпълнение да бъде на отделен диск с името на изпълнителя, названието на произведението и точното му времетраене.
5. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват, излъчват и разпространяват изпълненията от конкурсната програма, без да заплащат права и обезщетения.

Арт център „Компас“
тел/факс:00359 56 530 823, тел. 00359 877 656 775, e-mail: rusart_fest@abv.bg
https://www.facebook.com/DagaNadMoreto?ref=tn_tnmn