Ученици

Национален ученически конкурс по фотография “Биоразнообразието на страната ни през моя обектив“

Участниците в Националния ученически конкурс по фотография на тема „Биоразнообразието на страната ни през моя обектив“ се класират в две възрастови групи: 5-8 и 9-12 клас.

Всеки участник може да представи до 3 свои фотографии (цветни или черно-бели), отразяващи уникалното ни биоразнообразие, с представители на растителния и животински свят.

Желателно е фотографиите да имат паспарту (черно, сиво). На гърба на всяка творба да има следната информация: трите имена на автора, град/село, училище, клас; адрес, телефон и имейл за обратна връзка; име на ръководителя (ако има такъв); наименование на творбата – !!!

Конкурсните работи трябва да бъдат получени до 30.09.2011 г:

  • на хартия на адрес: Национален ученически екопарламент, район Връбница, 74 СОУ, София 1229 (за изложбата);
  • в електронен вариант на e-mail: ekoparlament@abv.bg (за CD).

Съдържанието на творбата да съответства на темата на конкурса. Задължителен формат – А4 (210х297). Вид на хартията – без ограничение.

Конкурсът се организира от Националният ученически екопарламент и е посветен на уникалното биоразнообразие на България.

Краен срок: 30 септември 2011 г.