Ученици

Национален ученически конкурс за рождественска поезия и проза

Целта на ученическия конкурс за рождественска поезия и проза е да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и Православието и да стимулира тяхната творческа изява, любовта им към изкуството, към Бога и православната вяра.

В конкурса могат да участват ученици от първи до 12 клас, в три възрастови групи, от всички училища, школи и извънучилищни звена в страната.

Участниците ще се състезават в два раздела – поезия и проза (есе или разказ). Всеки участник може да се представи и в двата раздела с по две произведения.

Инициатори на тази първа по рода си проява са Сливенската митрополия, Община Бургас, православният храм „Света Богородица“ и общинският детски комплекс в града.

Крайният срок за получаване на творбите е 12 декември 2011 г., на имейл адрес: odk_bourgas@abv.bg