Ученици

Национален ученически конкурс за актова рисунка по натура

Националният ученически конкурс за актова рисунка по натура ще се провежда за ученици от цялата страна от средни училища по изкуствата, професионални гимназии и профилирани гимназии в областта на изобразителното изкуство.

Важна негова цел е да повиши нивото и уменията на учениците по рисуване, тъй като актовата рисунка по натура е в основата за добиването на анатомични познания, конструктивни и артистични умения при изграждане на фигурата.

Организатор е Националната гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“, София.

В конкурса могат да участват всички ученици в редовна форма на обучение от училищата по изкуства, професионални гимназии и профилирани гимназии в областта на изобразителното изкуство.
Участниците се групират в две възрастови групи:
– от 9 и 10 клас,
– от 11 и 12 клас.

Конкурсни задачи:
I – ва възрастова група
Минимум три актови рисунки
Материали: три листа – формат 35/50 и графичен рисувателен материал по избор на кандидата.

II – ра възрастова група
Минимум три актови рисунки
Материали: три листа – формат 50/70 и графичен рисувателен материал по избор на кандидата.

Организация на конкурса:
Конкурсът ще се провежда всяка година в два кръга. В първия кръг всяко училище избира до 10 свои участници за всяка възрастова група с по 5 актови рисунки -формат между 35/50 и 50/70. Рисунките се изпращат до края на м. февруари 2012 г. в НГПИ “Свети Лука”на адрес: гр. София, бул. “Сливница” 134, тел. за връзка 02 931 90 50.

Комисия от училищата по изобразителни изкуства селектира до 25 участника във всяка възрастова група за II кръг.

Втори кръг е анонимен и се провежда в средата на м. март 2012г. в ателиетата на НГПИ „Свети Лука“ по възрастови групи. Рисуват се 3 пози по 30 минути всяка. Журирането се извършва от преподаватели от училището и от Министерство на културата. НГПИ си запазва правото да кани хора за жури от различни институции, свързани с образованието по изобразително изкуство.
Разходите за път и пребиваване в София на кандидатите от страната, са за тяхна сметка.

Оценяването се извършва веднага след провеждането на Втори кръг, по шестобална система с точност до 25 стотни.

Присъждат се награди за  първо, второ и трето място във всяка възрастова група.

С най – добрите рисунки от конкурса ще бъде направена изложба в края на м. април или май 2012 г. в залата на НГПИ „Свети Лука“, София. Рисунките не подлежат на връщане и с тях се формира фонд на конкурса.

Още информация за конкурса – ТУК