Мнения

Национален тренинг – Един компютър – няколко мишки

Майкрософт България
и
Сдружение „Образование и технологии“
огранизират
Национален тренинг
Работа с Microsoft Mischief
Един компютър – няколко мишки
Тренингът ще се проведе в гр. Бургас от 23.06 до 25.06.2010 г.
Програмата на тренинга включва обучение за работа с програмата Microsoft Mischief и методически насоки за прилагане на технологията в педагогическата практика. Този софтуер е приложение към Microsoft Power Point, даващ възможност за работа на един компютър с няколко мишки. Повече информация за продукта може да се намери на сайта http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/ .
За участие в тренинга Майкрософт ще подпомогне финансово 30 начални учители от страната. Това ще е пилотната група, с която ще стартира националният проект за интегриране на технологията в учебната практика.
Майкрософт поема разходите за:
  • хотел на 23, 24 и 25.06.2010
  • закуска на 24, 25 и 26.06.2010
  • обяд на 24 и 25.юни 2010 г.
  • вечеря на 25 юни 2010
  • обучение и учебни материали.
Не се поемат пътни разходи и не се изплащат командировъчни.
За участие в тренинга трябва да се подадат:
  • Мотивационно писмо за участие в тренига;
  • Разработен мултимедиен урок – презентацията, заедно с кратко и ясно описание на хода на урока.
  • Творческа автобиография.
  • Писмо от директора на училището (с подпис и печат) с уверение за това, че ще подкрепя учителя и ще му съдейства за прилагане на наученото в практиката. Писмото да се изпрати сканирано по електронната поща, заедно с останалите материали. Оригиналът да се предаде на място при регистрация за тренинга на 23.06.2010 г.
Изборът на участниците ще стане на база изброените по-горе документи на състезателен принцип. В допълнение ще се следва и регионален принцип – равномерно разпределение на участниците от различни региони на България.
Задължение на преминалите обучението е през следващата учебна година да реализират най-малко 10 урока с изполване на технологията. Тези уроци да бъдат документирани и предоставени на Майкрософт като свободен учебен ресурс.
Документите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени до 10.06.2010г.
Списък с одобрените за участие ще бъде обявен на 15.06.2010 г.
Информация за тренинга може да се намери на сайта http://itlearning-bg.net  За допълнителна информация може да се отправи запитване на е-мейл: itlearning@hotmail.com или телефон 0878456377 Яна Маврова, 0888 272944 Румяна Папанчева