Ученици

Национален студентски литературен конкурс – Шумен 2012

В Националния студентски литературен конкурс – Шумен 2012 за поезия, белетристика, критика и книга от автор студент могат да участват само студенти от български висши училища.

Конкурсната програма включва четири направления – поезия, белетристика, критика и книга от автор студент.

В направление ПОЕЗИЯ се участва с до 5 стихотворения (или с не повече от 5 страници).

В направление БЕЛЕТРИСТИКА – до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака).

В направление КРИТИКА – с един или повече текстове с общ обем до 15 стандартни страници.

В направление КНИГА участват автори с издадени книги през 2011 г. или 2012 г.
Допуска се участие в различни жанрове.

Конкурсът е явен. Приемат се и публикувани текстове през 2011 г. или 2012 г. (да се посочи изданието).

Краен срок: 10 май 2012 г.

Прочети повече за конкурса