Мнения

Национален студентски конкурс за есе “Промяна за студентите“

вижение „Промяна за студентите“ и ISIC – България представят национален студентски конкурс за есе на тема „Промяна за студентите” за студенти, обучаващи се в български университети.

Авторите на най-добрите три есета ще получат парични награди, а отличените автори и победителите ще бъдат публикувани в сборник.

Първа награда: 250 лв.
Втора награда: 150 лв.
Трета награда: 100 лв.

Задачата е да се посочи проблем свързан със студентите и висшето образование и да се опише визията за положителна промяна.

Есетата ще бъдат оценени от авторитетно жури в състав: преподавател, журналист и студент.

Могат да участват всички студенти, обучаващи се в български университети.

Есетата трябва да бъдат с големина минимум 3 и максимум 10 страници, Times New Roman 12, с междуредие 1.5. В конкурса се участва само с едно есе.

Есетата трябва да бъдат изпратени на електронната поща promiyana@gmail.com.

Приемат се само есета с правилно попълнена форма за участие, а тя трябва да съдържа:

– двете имена на автора, университет, специалност, години
– есетата не трябва да са публикувани досега както в медии, така и в лични блогове, нито пък да бъдат обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.

Краен срок за изпращане на есетата: 20 май 2013 г.