Ученици

Национален семинар за ученици “Младите хора в движение“

Джуниър Ачийвмънт България съвместно с Европас и Еврогайдънс България и Европа директно-София организира Национален семинар „Младите хора в движение“ на 09-11 март 2012 г. в Пловдив. Семинарът е предназначен за ученици в горен гимназиален курс, обучаващи се по програма „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт България за учебната 2011-2012 г.

Целта на семинара е да даде на младите хора познания за различните възможности за мобилност в Европа с учебна, професионална и културно-познавателна цел, както и да ги предизвика да помислят за нови идеи.

По време на семинара ще бъде представен националният конкурс „Изготвяне на бизнес план за интернет кампания за насърчаване на мобилността на младите хора в България”. Целта на конкурса е да насърчи учебните компании да се включат с представянето на конкретен бизнес план за уебсайт, приложение за социални мрежи, онлайн игра или всякаква друга форма на Интернет присъствие, която да популяризира мобилността на младите хора в Европа. Учебните компании следва да предложат бизнес планове на стойност до 3000 лв. Жури от специалисти в информационните технологии, предприемачеството и мобилността в Европа ще подбере най-добрите десет предложения, които ще участват във финален кръг през юни 2012 г. По време на финалния кръг всяка учебна компания ще трябва да представи и защити на живо своя бизнес план. Крайният победител в конкурса ще бъде награден със сумата от 3000 лв., с която реално ще има възможност да реализира своя проект.

Условията за участие във встъпителния семинар в Пловдив са:

– Представителят на учебната компания да потвърди участието си в офиса на Джуниър Ачийвмънт България до 09.02.2012 г.

– Разходите за път и нощувка на участниците-ученици се покриват от организаторите.

– Придружаващи учители: организаторите ще определят по един придружаващ учител от всяка област, в зависимост от постъпилите заявки на учениците. Координатите на учителя ще бъдат предоставени на всички ученици от същата област, за да бъдат уточнени подробностите по пътуването до Пловдив. Разходите за път и нощувка на придружаващите учители се покриват от организаторите. Специална паралелна програма за учителите не е предвидена, но могат да присъстват на лекциите в семинара.

– До всички РИО ще бъде изпратено копие от списъка на пътуващите за семинара ученици от съответна област и техния придружаващ учител.

Програмата на семинара:

09-11 март 2012

Ден 1:
До 13:00 ч. Пристигане, настаняване и регистрация на участниците
13:00 – 14:00 ч. Обяд
14:00 – 14:15 Официално откриване (Европас и Еврогайдънс България, Джуниър Ачийвмънт България, Европа директно)
14:15 -14:45 Представяне на условията в националния конкурс „Изготвяне на бизнес план за интернет кампания за насърчаване на мобилността на младите хора в България“ (Джуниър Ачийвмънт)
14:45 – 15:30 Какво има в интернет за мобилността (образование и работа в чужбина) на младите хора? Представяне на европейски информационни ресурси и мрежи (Europe Direct, Eurodesk, Eures, Europass…) (Европа директно и ЦРЧР)
15:30 – 16:00 ч. Кафе пауза
16:00 – 16:30 Съвети за бизнес планиране (Джуниър Ачийвмънт)
16:30 – 17:00 „Мотивация за развитие” – вдъхновяваща реч
17:00 – 19:00 Свободно време
19:00 – Вечеря + музикална изненада

Ден 2:
Работа по групи
09:30 – 11:00 ч. Група 1 – Как се прави Интернет страница?
Група 2 – Как се прави приложение за социални мрежи, Фейсбук маркетинг инструменти?
11:00 – 11:30 ч. Кафе пауза
11:30 – 13:00 ч. Група 1 – Как се прави Интернет страница?
Група 2 – Как се прави приложение за социални мрежи, Фейсбук маркетинг инструменти?
13:00 – 14:00 ч. Обяд
14:00 – 15:30 ч. Група 1 – Как се прави приложение за мобилен телефон?
Група 2 – Как се прави онлайн игра?
15:30 – 16:00 ч. Кафе пауза
16:00 – 17:30 ч. Група 1 – Как се прави приложение за мобилен телефон
Група 2 – Как се прави онлайн игра
19:00 – Вечеря + музикална изненада

Ден 3:
09:30 – 11:00 ч. Как да представяме нашите идеи по убедителен и оригинален начин – Част 1?
11:00 – 11:30 ч. Кафе пауза
11:30 – 12:30 ч. Как да представяме нашите идеи по убедителен и оригинален начин – Част 2?
12:30 ч. – 13:30 ч. Обяд
След 13:30 ч. Отпътуване на участниците