Ученици

Национален пленер за детска рисунка на тема “Магично приключение в света на мечтите“

Организаторите на ХV Национален фестивал на детската книга, който ще се  проведе в гр. Сливен от 7 до 9  май 2013 г. ви канят да вземете участие в Национален пленер за детска рисунка на тема „Магично приключение в света на мечтите“

Пленерът ще се проведе в гр.Сливен на 08.05.2013г. от 10:00 до 14:00 часа. В него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 14 години, разделени в две възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години.

Организаторите предоставят на участниците рисувателен лист с размер 35/50 см. Останалите материали за работа се осигуряват от децата в зависимост от техните индивидуални потребности.

Компетентно жури ще излъчи победителите.

Наградите на отличените участници в пленера ще бъдат връчени на 9 май 2013г. от 11:00 часа на заключителния концерт на фестивала.

С творбите от пленера ще бъде уредена изложба.

За участниците от училища, школи и клубове по изобразително изкуство организаторите поемат разходите за 1 нощувка (8 май) със закуска на по 1 дете от възрастова група и 1 ръководител. Пътните разходи са за сметка на участниците.

Повече подробности по организацията и провеждането на пленера ще бъдат предоставени на изпратилите в срок заявка за участие.

Изпращане на заявките на адрес:

8800 гр. Сливен
ул. “Никола Карев” 1
Регионална библиотека “Сава Доброплодни”
(за пленера)
или на e-mail: reglibsliven@iradeum.com

За по-подробна информация : тел. 044/ 62 53 97

Краен срок за изпращане на заявка 25 март 2013 г.

 

ЗАЯВКА

За участие в Национален пленер за детска рисунка
на тема: “Магичното приключение в света на мечтите”
[в рамките на ХV Национален фестивал на детската книга]
Сливен, 7-9 май 2013 г.

1. Име, презиме, фамилия…………………………………………………………………………………….

2. Възраст…………………………………………………………………………………………………………..

3. Домашен адрес, телефон, е-mail…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

4. Школа(наименование, адрес)…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ръководител(име, фамилия), адрес, тел. е-mail………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

6. Училище/клас………………………………………………………………………………………………….

7. Ръководител(име, фамилия), адрес, тел. е-mail………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

                 Тази заявка трябва да се получи до 25 март 2013 г. на адрес :

8800 Сливен

ул. „Никола Карев“ № 1

РБ „Сава Доброплодни“

или на е-mail: геglibsliven@iradeum.com

 

Дата……………………………. …………………………………………… Подпис ……………………………