Училища

Национален образователен тренинг за начални учители

 

Майкрософт – България и сдружение „Образование и технологии” организарат провеждането на национален тренинг на тема „Интегриране на технологиите в процеса на обучение в първи и втори клас на началното училище”. Тренингът ще се проведе от 12. до 14. декември 2008 г. в гр. Благоевград.
За участие в тренинга могат да кандидатстват начални учители от цялата страна. Изборът на участниците ще стане на база изпратени от тях мотивационни писма и подкрепящи ги материали. Ще се спазва и принципът за присъствие на учители от различни градове в България.
Националният трениг се финансира от Майкрософт България в рамките на програмата „Партньори в познанието”. На одобрените за участие в тренинга учители организаторите осигуряват:
  • Нащувка на 12. и 13. декември 2008;
  • Храна – вечея на 12.12.2008, закуска, обяд и вечеря на 13.12.2008 и закуска и обяд на 14.12.2008;
  • Учебни материали.
Пътните разходи са за сметка на участника или на организацията, която го изпраща. Командировъчки не се изплащат от организаторите.
Всеки от участниците, завършил успешно тренига, ще получи сертификат на Майкрософт за преминато обучение за интегриране на технологиите в процеса на обучение в 1. и 2. клас на началното училище.
За да заяви желанието си да участва в тренинга, всеки учител трябва да изпрати заявка, мотивационно писмо и допълнителни материали.
Заявката за участие може да се изтегли от тук: https://www.teacher.bg/Documents/000000198/BGBG/nacionalen%20trening%202008.doc
В мотивационното писмо, в свободна форма, в рамките на до 2 страници, всеки кандидат трябва да изложи мотивите си за участие в образователния тренинг, да сподели свой опит в интегрирането на съвременни технологии в учебната практика, да сподели мнението си за визията на началното образование и др. 
Желателно е мотивационното писмо да бъде придружено от допълнителни материали, за предпочитане във VCT формат, които да илюстрират опита на кандидата от използване на информационни технолгоии.
Заявката, мотивационното писмо и материалите трябва да се изпратят по електронен път на адрес itlearning@hotmail.com и трябва да са в обем общо до 10MB. 
ЩЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ЗАЯВКИ, ИЗПРАТЕНИ ЕДИНСТВЕНО ОТ ВАШИЯТ Е-МЕЙЛ В @teacher.bg
Срокът за изпращане на документите за участие в тренига е 1.12.2008 г.
Списъкът с имената на одобрените за участие в тренига учители ще бъде публикуван на сайта www.teacher.bg на 3.12.2008г. Одобрените кандидати ще получат по електронен път покана за участие в тренинга, подробна програма и допълнителни инструкции.