Ученици

Национален мултимедиен конкурс по случай десет години от основаването на Американски колеж Аркус

Националният мултимедиен ученически конкурс “Училище на бъдещето” се организира от Американски колеж Аркус – В. Търново във връзка с 10 годишнината от създаването на училището и Деня на славянската писменост и култура – 24 май.

Той подкрепя и доразвива мисията на институцията да предлага висококачествено, модерно и международно признато образование, което отговаря на нуждите на всички ученици без значение от раса, пол, религиозна принадлежност или етнос. Конкурсът се осъществява с подкрепата на Борда на Настоятелството в колежа на Америконски колеж Аркус.

Участниците се разделят в две възрастови групи:

І група – VІ-ІХ клас
ІІ група – Х-ХІІ клас

На победителите ще бъдат раздадени следните награди:

1 място – таблет
2 място – цифров фотоапарат
3 място – безжични слушалки

*Ако има класирани участници (1-3 място) от седми клас при успешно положен приемен изпит за Американски колеж Аркус, същите получават съответно 25%,15% и 5% отстъпка от таксата за първия учебен срок.

Повече информация за статута на конкурса, както и необходимите документи за регистрация и участие, може да изтеглите по-долу.