Национален мултимедиен конкурс по случай десет години от основаването на Американски колеж Аркус

Национален мултимедиен конкурс по случай десет години от основаването на Американски колеж Аркус

Националният мултимедиен ученически конкурс “Училище на бъдещето” се организира от Американски колеж Аркус – В. Търново във връзка с 10 годишнината от създаването на училището и Деня на славянската писменост и култура – 24 май.

Той подкрепя и доразвива мисията на институцията да предлага висококачествено, модерно и международно признато образование, което отговаря на нуждите на всички ученици без значение от раса, пол, религиозна принадлежност или етнос. Конкурсът се осъществява с подкрепата на Борда на Настоятелството в колежа на Америконски колеж Аркус.

Участниците се разделят в две възрастови групи:

І група – VІ-ІХ клас
ІІ група – Х-ХІІ клас

На победителите ще бъдат раздадени следните награди:

1 място – таблет
2 място – цифров фотоапарат
3 място – безжични слушалки

*Ако има класирани участници (1-3 място) от седми клас при успешно положен приемен изпит за Американски колеж Аркус, същите получават съответно 25%,15% и 5% отстъпка от таксата за първия учебен срок.

Повече информация за статута на конкурса, както и необходимите документи за регистрация и участие, може да изтеглите по-долу.

Коментари във Facebook