Ученици

Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ 2012

Конкурсът „Веселин Ханчев“ се организира и провежда от Община Стара Загора, библиотека „Родина“ и къща музей „Гео Милев“.Той е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви.

Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години за календарната година, които нямат издадена стихосбирка. Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3 еднообразни екземпляра. Материалите се изпращат с препоръчана кореспонденция, по е- mail или факс, придружени с точно посочени имена, адрес, телефон, дата и място на раждане на участника, не по-късно от 12.10.2012 г.

Библиотека “Родина”
бул. Руски 17
6000 гр. Стара Загора
e-mail: lib@rodina-bg.org
www.rodina-bg.org
тел./факс: 042 603 950; тел.: 042 623 855, 042 630 113; GSM: 0886 463 731

или

Община Стара Загора
отдел “Култура и вероизповедания”
бул. Цар Симеон Велики 107
6000 гр. Стара Загора
тел.: 042 614 862; 042 614 863

Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години.

Присъждат се три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и връчване на приза Златното яйце.