Ученици

Национален младежки конкурс за есе “Аз в бъдещето“

Община Стара Загора, Народно читалище „Родина 1860“, Стара Загора, Клуб „Млад писател:, Вестник „Teen’s Paper“ организират НОВО: Национален младежки конкурс за есе 2016 „Аз в бъдещето“.

Цел на конкурса: Развиване на творческото писане на децата и младежите, стимулиране на възможностите им за оригинална мисъл, изразяване на мнение и добър правопис.

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:
Първа група – до 13 години
Втора група – до 18 години

Възрастта на участниците се отчита към 1 ноември 2016 година. Изисквания: Всяко есе не бива да надвишава 1 стандартна страница с кегел 12 (размер на шрифта). Да се пише правилно граматически и пунктуационно.

За повече информация и изпращане на есетата: e-mail: teen_stzagora@abv.bg

Краен срок: 10 октомври 2016 г.