Ученици

Национален литературен конкурс “Mодерното робство“

По повод 18-годишнината от своето основаване Студентски съвет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира Национален литературен конкурс на тема „Модерното робство“. Темата е специално избрана, така че да позволява широко тълкуване, възможност за изява на творческите възможности и да кореспондира с посланието, което отправя Студентски съвет – да бъдем отговорни към себе си и другите.

Самият конкурс ще се състои на 25.04. и 26.04. в Ректората на Университета.

Участие могат да вземат всички студенти в български университети и всички ученици в последен клас в български училища, като попълнят формата в сайта и прикачат своите произведения.

Крайният срок е 12.04.

Направленията на конкурса са – бял стих, класически стих и белетристика, като не се допуска участие в различни жанрове.

Експертно жури в състав д-р Марин Бодаков, д-р Йордан Ефтимов, д-р Деспина Василева, Камелия Кондова и Елена Денева, ще определи кои творби ще бъдат отличени. Голямата награда е издаване на книга, като тя може да се присъди и на група от автори. Първо и второ място във всяка от категориите е парична награда. Предвидена е награда на публиката, както и възможност за публикация в „Литературен вестник“, а Националната библиотека ще подари 18 книги на участници, които изпъкнат с произведенията си.

Присъствието на място е задължително – през първия ден на конкурса има литературни четения, а през втория е награждаването. Студентски съвет се е погрижил да подсигури настаняване на всички, които не са от София и не разполагат с място, на което да отседнат. СС поема и основните хранения.

Освен четенията, в програмата са заложени още – две публични лекции (на темите „Доброволчество“ и „Младежки организации и политики“), презентиране на една изключителна програма и специално подготвена постановка от Университетския театър Алма Алтер.
 
Партньори и приятели в това начинание са Национален младежки форум, Национален алианс за работа с доброволци, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Университетски театър Алма Алтер, Университетска телевизия Алма Матер, Студентско радио Реакция, Литературен вестник и най-големият български сайт за четене и книги – Аз чета.

Повече информация може да бъде намерена на сайта  – http://students.uni-sofia.bg/literature/  и във FB – https://www.facebook.com/events/453904981425800/

За повече информация пишете ни на literature@students.uni-sofia.bg
или се свържете с Кристине Василева (Връзки с обществеността) на 0898/ 532 776