Ученици

Национален литературен конкурс “Яна Язова“

Община Лом и Народно читалище „Постоянство 1856“ – Лом обявяват Национален литературен конкурс „Яна Язова“ – Лом 2013.

Конкурсът е анонимен. Литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси. Всеки участник може да представи до три литературни творби в три екземпляра.

Размер на творбата: до пет машинописни страници.

Възраст на участниците: от 14 до 35 години.

Материалите да се изпращат в плик на следния адрес:

3600 гр. Лом
ул. Славянска № 1
НЧ „Постоянство 1856“ – Лом

Йорданка Тушанска – главен библиотекар

За въпроси, свързани с конкурса, може да пишете на следния е-mail адрес:
biblioteka_lom@abv.bg и на тел: 0971/66472.

Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка.
Данните за участника да се поставят в отделен плик.

Краен срок: 30 септември 2013 г.

Още информация