Ученици

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2011 г. за младежи и девойки от гимназиалната училищна степен (ІX-XІІ клас).

Националният литературен конкурс “Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:
– Поезия – до пет стихотворения (или цикъл стихотворения).
– Проза – до три разказа.

Право на участие имат младежи и девойки от гимназиалната училищна степен (ІX-XІІ клас).

Конкурсът е анонимен. Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик, изписани, своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес. Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по-големия плик с творбите.

Текстовете да се изпращат, напечатани в четири екземпляра, на адрес:
гр. Бургас – 8000
ул. “Гладстон“ 68
Дом-музей “Петя Дубарова“
За Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“

Творбите за участие в конкурса да не са публикувани.
Телефон за справки: 056/ 81-41-10
Краен срок: 31 март 2011 г.