Национален литературен конкурс на тема ”В една вълшебна звездна нощ”

Национален литературен конкурс на тема ”В една вълшебна звездна нощ”

Организаторите на XIV Национален фестивал на детската книга, който ще се проведе в гр. Сливен от 9 до 11 май 2012 г., обявиха Национален литературен конкурс на тема “В една вълшебна звездна нощ”.

В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 16 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби (разказ, приказка, стихотворение) специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 машинописни страници.

Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, изпратете на адрес:

8800 гр. Сливен
ул. “Никола Карев” № 1
Регионална библиотека “Сава Доброплодни”
за конкурса “В една вълшебна звездна нощ”

или на e-mail: reglibsliven@iradeum.com
тел. за справки: 044/62 39 70 ; 62 24 41

Краен срок: 10 март 2012 г.

Коментари във Facebook