Ученици

Национален литературен конкурс за средношколци “Как ще спреш ти мене – волната…“

Община Сливен и Националният литературен музей в София организират Национален конкурс за средношколци (VII-XII кл., в категориите есе и стихотворение) под наслов: „Как ще спреш ти мене – волната…”

Конкурсът е посветен на 120-годишнината от рождението на видната българска поетеса Елисавета Багряна.

Условията на конкурса изискват представяне на 3 непубликувани стихотворения или есе в обем до 3 печатни стандартни страници. Текстовете се приемат на електронен адрес dorakumanova@abv.bg или на хартиен носител – на адреса на общинска администрация:

8800, Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1, отдел „Образование, култура и вероизповедания“ – за конкурса „Как ще спреш ти мене – волната…“

Срокът за подаването на творбите е 30 септември 2013 г. включително. Кандидатите задължително трябва да посочат трите си имена, клас (възраст), адрес, телефон или е-mail за обратна връзка.

Целта на конкурса е да открие млади дарования в областта на литературата, да поощри творческата активност и отношение на учащите се към изкуството на словото.

Жури (с председател Катя Зографова – директор на Националния литературен музей в София), назначено със заповед на кмета на община Сливен, ще определи отличилите се. В състава нa журито ще бъдат включени литературни творци, представители на културните институти и преподаватели по български език и литература.

Изявилите се във всяко от двете направления (за есе и стихотворение) ще получат диплом и предметна награда, като за останалите е предвиден диплом за участие.

На церемония в навечерието на празника на Сливен (26 октомври, Димитровден) ще се извърши награждаването на отличените.

Разходите по престоя на наградените се поемат от организаторите, а „пътните“ ще бъдат за сметка на участниците или на ведомствата, които ги изпращат.