Учители

Национален литературен конкурс за разказ “Дядо Йоцо гледа“

Община Мездра, Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа“ и Съюзът на българските писатели обявяват конкурс за разказ.

Няма възрастови и други ограничения.

Разказите ­ до 5 печатни страници, в три екземпляра ­ да се изпращат до 20 май 2013 г. на адрес: Мездра 3100, област Враца, Общината, стая 211, „За конкурса“. Разказите тематично да са свързани с обичта към родината и преклонението пред нейните красоти.

Конкурсът е анонимен – в плика се поставя по-малък запечатан плик с данните на автора.

Краен срок: 20 май 2013 г.

Още информация за конкурса