Ученици

Национален литературен конкурс “Едно невероятно пътуване във времето“

Организаторите на XV Национален фестивал на детската книга, който ще се проведе в гр. Сливен от 7 до 9 май 2013г. обявяват национален литературен конкурс на тема „Едно невероятно пътуване във времето“.

В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 16 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби (разказ, приказка, стихотворение) специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 машинописни страници.

Компетентно жури ще оцени творбите. Ще бъдат раздадени много награди. Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.

Журито ще оценява  творби представени само в печатен вид или изпратени на е-mail.

Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, изпратете на адрес:

8800 гр. Сливен
ул. „Никола Карев“ № 1
Регионална библиотека „Сава Доброплодни“
за конкурса „Едно невероятно пътуване във времето“

или на e-mail: reglibsliven@iradeum.com
тел. за справки: 044/62 53 97 ; 62 39 70 ; 62 24 41

Краен срок за изпращане на творбите: 10.03.2013г.