Ученици

Национален конкурс “Училището – желана територия на ученика“

Сайтът на МОМН публикува регламентът за провеждане на Националния конкурс „Училището – желана територия на ученика“.

Срокът за представяне на класираните от директорите училищни разработки се определя от РИО и е 20 април 2013 г.

Виж регламента