Ученици

Национален конкурс по физика в Интернет „Физиката в моите очи“

МОН, Съюзът на физиците в България, Обществото на учителите новатори и Майкрософт-България организират конкурс за проекти по физика, които се представят чрез уеб-страници в Интернет. Целите на конкурса са да стимулира творческия подход и самостоятелна работа, да задълбочи и разшири знанията и уменията по физика и да подпомогне навлизането на информационните технологии в процеса на обучение.
За повече информация : http://www.geocities.com/fizika_bg/