Ученици

Национален конкурс по астрономия в Интернет „Ловци на небесни съкровища“

МОН, Съюзът на астрономите в България, Съюзът на физиците в България, Обществото на учителите новатори и Майкрософт-България организират конкурс за проекти по астрономия, които се представят чрез уеб-страници в Интернет. Целите на конкурса са да стимулира творческия подход и самостоятелна работа, да задълбочи и разшири знанията и уменията по астрономия и да подпомогне навлизането на информационните технологии в процеса на обучение.
За повече информация : http://www.geocities.com/astronomiabg/