Ученици

Национален конкурс на тема “Къде е доброто?“

Националният конкурс по повод 95 години от създаването на Български младежки Червен кръст на тема „Къде е доброто?“  има за цел да популяризира организацията и нейните дейности сред обществото, както и да мотивира и насърчи децата и младите хора към припознаване на доброволчеството като кауза и необходимост.

Тема на конкурса: „Къде е доброто?“

Конкурсът е разделен в три категории, както следва:
– Категория „Снимка“. Участниците трябва да са на възраст между 14 и 35 години. Всеки от тях има право да изпрати до 3 броя снимки;
– Категория „Картичка“. Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории: 7 – 13 години и 14 – 35 години;
– Категория „Комикс“. Участниците трябва да са на възраст между 14 и 35 години.

Краен срок: 30 септември 2016 г.

Още информация