Ученици

Национален конкурс “Казанлъшка роза“ 2014

Конкурсът „Казанлъшка роза“ се провежда в рамките на ежегодния за град Казанлък Фестивал на розата – привличащ много гости от страната и чужбина.

Целите му са:

– Да се формира у подрастващите национално самочувствие, че са наследници и продължители на уникална култура и традиции,  които се реализират в рамките на Европейския  културно-цивилизационен модел.
– Да се даде възможност за изява на творческите заложби на млади таланти от България в областта на науката и изкуството и да стимулира интереса от традициите и тяхното присъствие в общочовешката култура.
– Да създаде условия за осъществяване на интеркултурен обмен, контакт и сътрудничество между децата от България.
– Да се утвърди и  разкрие значението и  красотата  на  розата , като  символ  на  Розовата  долина и страната ни.

Раздели:
– Национален конкурс за  млади  изпълнители на  популярна  песен
– Етнография
– Изобразително  изкуство

Краен срок: 3 май 2014 г.

Пълна информация за конкурса