Ученици

Национален конкурс за фоторазказ на тема “Сребърна през моя обектив“

Във връзка с отбелязване на 65-годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия, в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна“ и Резерват „Бели Лом“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви Национален конкурс за фоторазказ за ученици на тема „Сребърна през моя обектив“.

В конкурса могат да участват ученици от основния и гимназиален курс на обучение от страната, които са посетили или възнамеряват да посетят Поддържан резерват „Сребърна” през лятната ваканция.
Желаещите да участват трябва да изпратят до 5 авторски снимки с добра резолюция по е-поща или разпечатани в размери 13-18 см (препоръчителна резолюция 1600 х 2243 в пиксели).

В придружително писмо е необходимо да бъде уточнен периодът, в който са заснети кадрите, както и лична информация за автора: име и фамилия, учебно заведение/клуб/школа, пощенски адрес и телефон (личен или на родител/учител) за кореспонденция.

До конкурса няма да бъдат допускани фотографии, за които участниците не могат да гарантират, че са автори. Целта на конкурса е с помощта на фотографията участниците да споделят от първо лице впечатленията си от ПР „Сребърна“, да покажат какво им е харесало и какво ги е подразнило или какво ги е вдъхновило.

Краен срок: 30 септември 2013 г.

Още информация за конкурса