Ученици

Национален конкурс за фотография “Водата – извор на живот“

Организира се национален конкурс за фотография „Водата – извор на живот“ с мото: „Пази водите, съхрани природата!“, 22-23 март 2012 г. Краен срок за записване – 9 март 2012 г.

УЧАСТНИЦИ: Ученици от пети до 12-ти клас в 3 възрастови групи на всички училища, школи, клубове и извънучилищни звена от страната, както и младежи от 20 до 25 години.

Размерът на фотографиите да позволява отпечатването им в размер минимум 30/40 см с резолюция 240 dpi.

За допълнителна информация:
ОДК- Бургас
Тел./факс: 056/ 844 549, или 056/ 843 643

Още по темата