Ученици

Национален конкурс за ученическо творчество „Любовта в нас“

За четиринайсти пореден път Общински детски комплекс обявява националния конкурс за ученическо творчество „Любовта в нас“. Кандидатите за отличията ще бъдат разпределени в три възрастови групи – 1-4 клас, 5-8 и 9-12 клас, и трябва да изпратят своите творби по електронна поща до края на месеца (31 януари 2011).

Съорганизатори на конкурса са Регионален инспекторат по образованието – Варна, Община Варна и Сдружение „Литературно общество“ – Варна.

Целта на конкурса е да се провокират творческите търсения на децата и младите хора и да им се даде възможност чрез силата на художественото слово да споделят отношението си към едно толкова всеобхватно чувство като любовта.

Всеки желаещ има право да участва в „Любовта в нас 2010“ с 3 стихотворения и/или 1 произведение в проза до 4 страници, написани на компютър (А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта). Конкурсът е явен и индивидуален, като всички творби се придружават с данни за участника: три имена, адрес, телефон за връзка и имейл, възраст на участника, клас, училище (извънучилищно звено). Във всяка от трите възрастови категории на конкурса ще бъдат раздадени три основни и две поощрителни награди.

Литературните творби трябва да бъдат изпратени на имейл адрес lkkastalia@abv.bg

До оценяване няма да бъдат допускани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на специална церемония на 19 февруари.