Ученици

Национален конкурс за ученици “За по-добър климат в училище“

Фондация „Мадара-България“ с подкрепата на издателство „Алфа-Омега“ организират Национален конкурс за ученици на тема „За по-добър климат в училище“

Целта на това събитие е да насочи интереса на децата и юношите върху възможностите за подобряване на взаимоотношенията между връстниците за справяне с проблемите на враждебност и насилие в класа и в училището.

Условия:
Три възрастови категории от 9 до 12 г. от 12 до 15 и от 16-18 г.
Варианти за участие: Идея, Разказ, Фотоконкурс на тема „За по-добър климат в училище“

Идея:
Предложения за подобряване на училищния климат чрез различни активности в училището или класа. Размер до 3 страници А4

Разказ:
Темата на разказа трябва да се отнася до взаимоотношенията в класа и училището. Размер до 5 стр. А4

Фотоконкурс:
Тема – взаимоотношения в класа и училището. Снимките трябва да са направени през тази календарна година. Размер А4. Един участник може да изпрати до 3 снимки.

Адрес, на който се изпращат творбите:
Фондация Мадара-България, п.к.50, София 1504
За справки: e-mail: foundation_madara@yahoo.com
Краен срок за изпращане на творбите 21.12.2011 г.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени в края на януари 2012 г.

Награди:
Спечелилите първо, второ и трето място за идея, разказ и снимка във всяка възрастова категория ще получат грамоти и книги.

Датата и мястото на връчването на наградите ще бъдат обявени допълнително.