Ученици

Национален конкурс за ученици за компютърна рисунка

 Общински детски комплекс – Варна и Школа “Компютърен свят” обявиха Национален конкурс за компютърна рисунка “ЛЮБОВТА В НАС” – Варна, 2009 година.
ЦЕЛ: Развитие на таланта, уменията и въображението на малките художници върху белия лист да нарисуват любовта. С вярата, че тяхната любов е истинската любов и надеждата, че всеки, който види рисунката ще се почувства обичан. Надяваме се този искрен детски повик за повече любов да стигне до всеки от нас.
Право на участие имат всички ученици от 5 до 13 клас.
Участниците се разделят в следните възрастови групи: 5-6, 7-8, 9-13 клас.

За повече информация:

http://www.odk-varna.com/?p=542