Ученици

Национален конкурс за творческа изява на ученици – 2014

Национален граждански форум „Българка“ ежегодно организира детски конкурси на различни теми. През 2014 г. темите са:

„Моята история“
– Конкурс за литературна творба  (стихотворение, разказ, есе, очерк, приказка) –  за ученици от І до VІІ клас
– Конкурс за рисунка – за ученици от І до ХІІ клас

„Първата крачка“
– Конкурс за литературна творба (есе, очерк, стихотворение, разказ) – за ученици от VІІІ до ХІІ клас

Краен срок 15 октомври 2014

Още информация