Ученици

Национален конкурс за рисунка “Моето Аз“ – с. Роза, 2012

Организатори на конкурса са Община „Тунджа“ Ямбол, и Читалище „Светлина 1929“ с. Роза. Целта е да се популяризира изобразителното изкуство и участниците в нега да са намерили своето „Аз“.

Конкурсът е на името на младата художничка Мими Гърбачева.

Право на участие в конкурса имат ученици и студенти на възраст от 15 до 25 години, в две възрастови групи: І група – 15 – 19 години; ІІ група – 20 – 25 години.

Техника: акварел масло, пастел.

Краен срок: 30 април 2012 г.

Адрес за кореспонденция и справки:
8630 с. Роза, община „Тунджа“ обл. Ямбол ул. ”Петър Момчилов” № 52 читалище „Светлина 1929“
GSM 0895506965 Мария Куртева

Повече информация