Ученици

Национален конкурс за рисунка, есе и стихотворение на тема “Място под небето“

Национален граждански форум „Българка“ организира Конкурс за рисунка, есе и стихотворение на тема: „Място под небето“. Конкурсът е за ученици от 7 до 18 г. в три възрастови групи: от 7 до 10 г., от 11 до 13 г. и от 14 до 18 г.

1. Конкурс за есе и стихотворение:
– Обем на материала – до 3 стандартни страници. Представят се 3 екземпляра.
– Конкурсната работа трябва да съдържа пълна информация за участника: трите имена, възраст, учебно заведение, точен адрес, телефон, имейл.
– Желателно е творбите да се изпратят и по електронна поща на адрес bulgarka@bulgarka.org

2. Конкурс за рисунка:
Формат на рисунките – 35/50 см.
Материали – картон, темпера, пастел, акварел.
На обратната страна на всяка рисунка е задължително да са написани четливо: трите имена на участника, възраст, точен адрес, телефон, имейл; къде изучава рисуване – училище, школа, преподавател (име, телефон, имейл).

Присъждат се по 3 награди във всяка възрастова група, а за рисунки – и три поощрения. Наградените рисунки и други, подбрани от журито, ще бъдат показани на изложба. При възможност отличените литературни работи ще бъдат отпечатани.

Условия на конкурса:
✓ Не се приемат и класират прегънати рисунки, както и материали, неотговарящи на посочените изисквания за формат и изпълнение.
✓ Получените работи за участие в конкурсите не се връщат по пощата.
✓ Рисунките могат да се получат обратно (лично) в срок до 15. 02. 2012 г. от офиса на НГФ „Българка“.
✓ НГФ „Българка“ си запазва правото да използва получените рисунки и литературни работи за изложби, публикации и други дейности, с цел популяризирането на таланта на българските деца и за благотворителни цели.
✓ Изпращането на материалите потвърждава съгласието Ви с всички упоменати условия на конкурсите.

Краен срок: 15 октомври 2011 г.

Адрес за получаване на материалите:
Национален граждански форум „Българка“
бул. „Васил Левски“ № 108
1527 София

Още по темата