Ученици

Национален конкурс за рисунка “Ботев– през моите очи“

Община Бургас и Народно читалище „Христо Ботев 1937“ град Бургас организират НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА на тема „Ботев– през моите очи“.

Конкурсът е посветен на 80 години от учредяването на читалище „Христо Ботев 1937“ град Бургас.

Цел на конкурса:
1. Да насърчи историческата памет на участниците в конкурса към обогатяване на знанията им за Христо Ботев.
2. Изява на творческите способности на родолюбивите българчета.
Участници:

В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 7 до 18 години, разпределени в три възрастови групи:
І-ва – от 7 до 10 г.
ІІ-ра – от 11 до 14 г.
ІІІ-та – от 15 до 18 г.

Творбите ще се приемат до 10 май 2016 година в читалище „Христо Ботев 1937“ Бургас.
Най-добрите рисунки ще бъдат включени в изложба, посветена на 80 години от учредяването на НЧ „Христо Ботев 1937“. Творбите няма да се връщат и ще останат във фонда на читалището.

Адрес: град Бургас 8002,кв. Победа, ул. „ Кубрат“ № 7.

Условия:
Рисунките – живопис или графика да бъдат нарисувани на картон с размери: 35 х 50 см. (без паспарту) с материали по избор.

На гърба на всяка рисунка, да има следната информация:
– Трите имена на участника и възраст.
– Населено място, училище или извънучилищно звено/школа.
– Телефон и e-mail за контакт: на участника, на ръководителя/учителя или родителя на детето.

Награждаване:
Ще бъдат връчени грамоти и награди за първо, второ и трето място във всяка възрастова група.
Награждаването ще се състои на 02 юни 2016 година в читалище „Христо Ботев 1937“.

Телефони за връзка: 0895506280; hr.b_pobeda@abv.bg

Краен срок: 10 май 2016 г.