Ученици

Национален конкурс за реализирана през 2014 г. инициатива/програма/проект “В подкрепа на детската безопасност“

Конкурсът се осъществява по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето в рамките на Национална кампания на тема: „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа“.

Могат да кандидатстват реализирани през 2014 година инициативи, програми или проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата в следните категории:

1. Инициативи/програми/проекти от детски градини, училища, читалища, клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи.

2. Инициативи/програми/проекти от държавни институции, областни и местни администрации.

3. Инициативи/програми/проекти от неправителствени организации и фирми.

4. Журналистически материали, публикации в пресата, предавания и медии, отразяващи проблемите на детската безопасност.

5. Специална награда за личен принос.

Краен срок: 3 ноември 2014 г.

Още информация