Ученици

Национален конкурс за разказ и стихотворение на тема “Млади и свободни“

Ученическият парламент на НПГ „Димитър Талев“, Гоце Делчев, обяви Национален конкурс за разказ и стихотворение на тема „Млади и свободни“.

Право на участие в конкурса имат всички граждани на Република България на възраст 16-28 години.

Всеки автор може да участва с един разказ или стихотворение.
Изисквания:

– до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12, с файлово разширение doc.

Придружаваща информация: трите имена на автора; населено място, години; личен телефон и e-mail за връзка.

Срок, форма и начин за предаване на творбите:
На e-mail: mladiisvobodni@abv.bg до 15 май (включително) 2014 г.

Още информация