Ученици

Национален конкурс за поезия “Искри над Бяла“

За единадесети пореден път Община Бяла организира Национален конкурс за поезия „Искри над Бяла“. Задължително условие за участие е произведенията да са написани на хартиен носител.

Авторите трябва да изпратят 3 (три) стихотворения в 3 (три) екземпляра и под всяка от творбите да са посочени трите имена на автора, възраст, точен адрес и телефон за връзка.

Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи – за деца до 16-годишна възраст и за възрастни.

Срокът за изпращане на творбите е 15 април 2012 г. на адрес:
гр. Бяла, обл. Русе, 7100,
пл. „Екзарх Йосиф І” № 1 (за конкурса „Искри над Бяла”)
Телефон за контакти: 0817/9 88 24 (П. Кирилова), имейл: iskri_byala@abv.bg