Национален конкурс за поезия ”Искри над Бяла”

Национален конкурс за поезия ”Искри над Бяла”

За единадесети пореден път Община Бяла организира Национален конкурс за поезия “Искри над Бяла”. Задължително условие за участие е произведенията да са написани на хартиен носител.

Авторите трябва да изпратят 3 (три) стихотворения в 3 (три) екземпляра и под всяка от творбите да са посочени трите имена на автора, възраст, точен адрес и телефон за връзка.

Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи – за деца до 16-годишна възраст и за възрастни.

Срокът за изпращане на творбите е 15 април 2012 г. на адрес:
гр. Бяла, обл. Русе, 7100,
пл. “Екзарх Йосиф І” № 1 (за конкурса “Искри над Бяла”)
Телефон за контакти: 0817/9 88 24 (П. Кирилова), имейл: iskri_byala@abv.bg

Коментари във Facebook