Ученици

Национален конкурс за поезия “Атанас Смирнов“

Министерство на образованието, младежта и науката, Съюз на българските писатели, Община Дряново и Народно читалище „Развитие – 1869“, град Дряново организират Национален конкурс за поезия на млади творци.

Целта на конкурса е откриване, популяризиране и развитие на млади творци в училищна възраст.

Националният конкурс за поезия на млади творци „Атанас Смирнов“ се посвещава на дряновския  поет Атанас Смирнов.

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Участието в конкурса е анонимно.
2. В конкурса могат да се включат млади творци в училищна възраст (прогимназиален и гимназиален етап) в  направление поезия :

– стихотворение (до пет броя)
– цикъл стихотворения

В конкурса участват произведения, които не са публикувани.

3. Конкурсът се обявява в началото на учебната година.
4. Творбите се изпращат не по-късно от 01 февруари 2013 г., напечатани в 2 екземпляра на адрес:

Национален конкурс за поезия на млади творци „Атанас Смирнов“

Народно читалище „Развитие – 1869“
ул. „Стефан Стамболов“ 32
5370, гр. Дряново

5. Постъпилите творби се оценяват от 5-членно жури, утвърдено от Читалищното настоятелство по предложение на Съюза на българските писатели и Министерство на образованието, младежта и науката.
6. Съставът на журито се избира за всяко издание на конкурса.
7. Резултатите се обявяват в Деня на Националния празник – 03 март.

НАГРАДИ:

1. Голяма награда на журито: плакет, диплом и парична награда.
2. Първа, втора и трета награда за поезия:

– прогимназиален етап – диплом и парична награда
– гимназиален етап – диплом и парична награда

Размерът на паричните награди  се определя и осигурява за всяко издание на конкурса от Читалищното настоятелство на НЧ „Развитие – 1869“, гр. Дряново.

3. Журито има право да определи до 5 поощрения – предметни награди и дипломи от конкурса.
4. Наградените и други творби с високи качества се публикуват във вестник „Общий труд“, издание на Народно читалище „Развитие – 1869“, гр. Дряново.