Ученици

Национален конкурс за най-оригинална апликация

Детски комплекс – гр. Сливен организира Национален конкурс за най-оригинална апликация с хербаризирани цветя и растителни части на тема „Да запазим красотата на природата в картина“.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от 7 до 15 г, които са разделени в две възрастови групи:

I група: Първи – четвърти клас
II група: Пети – осми клас

В творбите могат да се използват хербаризирани цветя, листа и други растителни части, които да не са от защитени видове.

Всеки участник може да се представи с една творба, формат A3 или A4, на която да има четливо написани: трите имена, години, клас, училище и информация за контакт.

Компетентно жури ще присъди I, II, III място и специални награди в двете възрастови групи.

Краен срок за получаване на творбите 07.04.2014 г.
на адрес: гр. Сливен 8800
ул. „П. Славейков“ 8, ПК 89
Детски комплекс
сл.тел: 044/62-41-62,  
Ж. Георгиева  0887189408