Ученици

Национален конкурс за младежки проект “Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“

Националният конкурс за младежки проект поставя началото на първата за този програмен период инициатива на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

С тази инициатива мрежата цели да изгради проектна култура у младите хора – от това къде да търсят информация за възможностите за финансиране, през правилата, процедурите и документите, до разписването на един качествен проект.

Конкурсът ще премине в два етапа – регионален и национален.

За участие в конкурса е необходимо кандидатите да:

– Подготвят проектно предложение по една от седемте оперативни програми (2014-2020 г.)
– Проектното предложение да цели подобряването на качеството на живот в областта, в която участникът живее
– Проектното предложение да е съобразено с целите на програмата и инвестиционните приоритети
– Използват формуляра за конкурса
– Подадат проектното предложение в срок
– Подадат проектното предложение по изискуемия начин – по електронна поща на съответния ОИЦ
– Един участник може да изпрати само едно проектно предложение.

Краен срок: 26 май 2014 г.

Още информация за конкурса