Ученици

Национален конкурс за компютърни рисунки и мултимедийни презентации

Целта на националния конкурс за компютърни рисунки и мултимедийни презентации „Сърфирам безопасно“ е да насочи вниманието на ученици, учители и родители към правилата и начините за безопасно пребиваване в интернет. Да провокира креативното мислене и отразяване на темата, чрез средствата на компютърни програми.

I. Раздел „Компютърна рисунка“

1. Изисквания към рисунките
1.1 Да са изработени на графична програма по избор – Microsoft Paint, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и др.
1.2 Формат на рисунката – А4 (210х297 или 297х210), до 2 броя на участник;
1.3 Да не са вмъкнати обекти от други програми или картинки;
1.4 . Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори;
1.4 На гърба на всяка рисунка да бъдат написани: трите имена, години, клас, училище, телефон и e-mail за контакт.
1.5. Да бъдат представени разпечатани на цветен принтер;

2. Общи условия:
2.1. Право на участие имат всички ученици от 1 до 12 клас;
2.2. Участниците се разделят в три възрастови групи: 1-4 клас, 5-8 клас, 9-12 клас;
2.3. Краен срок за предаване на творбите – 12.04.2013 година (важи датата на пощ. клеймо).
2.5. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда за всяка възрастова група, както и поощрителни награди;

II. Раздел „Мултимедийни презентации“

1. Изисквания към мултимедийните презентации
1.1 Да са изработени с програма MS PowerPoint;
1.2 Формат – име.ppt;
1.3 Времетраене – до 10 минути;
1.4 Дисковете да съдържат следната информация: трите имена, години, клас, училище, телефон и e-mail за контакт.

2. Общи условия:
2.1. Право на участие имат всички ученици от 5 до 13 клас;
2.2. Участниците се разделят в две възрастови групи: 5-8 клас, 9-13 клас;
2.3. Краен срок за предаване на творбите – 12.04.2013 година (важи датата на пощ. клеймо).
2.5. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда за всяка възрастова група, както и поощрителни награди;

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 26.04.2013 г.  и авторите на класираните творби ще бъдат уведомени.

Адрес за получаване на конкурсни работи:
Детски комплекс Сливен,
гр. Сливен 8800,
ул.”П. Славейков” N: 8, ПК. 89
тел: 044 622386 – Пом. директор и 0889 420872 – Десислава Дянкова