Ученици

Национален конкурс за комикс на тема “Моята Мобилност“

Днес, като пълноправни членове на Европейския съюз, всички имаме свободата да пътуваме и да се движим свободно до най-далечните точки на Стария континент. Тази мобилност носи много положителни емоции, но и много предизвикателства.

Целта на конкурса „Моята Мобилност“ е да провокира Вашето въображение по представяне на различни случки – комични или тъжни – от Вашите пътувания извън България.

Не сте пътували извън страната?! Няма проблем, тогава искаме да видим вашите идеи и мечти за света извън България.

Конкурсът се провежда в две категории:
1. Ученици от 10 до 12 клас
2. Студенти бакалавърска степен на обучение на възраст до 29г.

Кандидатите могат да работят индивидуално или в екип.  

Организатори:
Център за развитие на човешките ресурси (www.hrdc.bg). Центърът е национална агенция на европейската програма „Учене през целия живот“ в България и отговаря за редица други европейски инициативи.

Една от тях е дейността Европас (Europass). Европас вярва, че за да пътуваш свободно ти трябва „паспорт от документи“, който да казва на хората в другите страни:

Кой си ти?
Какво знаеш?
Как може да си полезен?  

Този паспорт е свободно достъпен за всички, които се стремят към лично и професионално развитие. Официалният сайт на Europass e:
http://europass.cedefop.europa.eu/bg/home  

Кой може да участва?

1. Ученици от 10 до 12 клас
2. Студенти в бакалавърска степен на обучение на възраст до 29г.

*За всички участници под 18г. се изисква съгласие от родител.

(Бланка за съгласие от родител е приложена към формуляра за кандидатстване)
*Участието може да е индивидуално или в екип.

Какви са изискванията за изработване на предложенията за комикси?

  • Размер на хартиения носител: А3 (29,7 см / 42 см)
  • Размер на дигиталното изображение: А3 на 300 pixels/ inch (3508 pixels/ 4961pixels)
  • Формат на файловете: JPG; PSD; TIFF; PNG; TGA; PDF
  • Техника на изпълнение:  СВОБОДНА


Tова включва молив, туш с перо, акварел, темпера и всякакви графични и смесени техники за работите на хартия. Дигиталните творби могат да бъдат изпълнени на всички видове 2D и 3D методи за създаване на изображения.

Важно: В сценария на представените творби не е задължително да има диалог.

Как се кандидатства?
Всички желаещи да участват следват да изпатят до 30.04.2012 по пощата или на ръка на адреса на организатора следните документи:

1. Формуляр за участие;
2. Комикс на хартия и електронна версия.

Адрес на подаване: Център за развитие на човешките ресурси, София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ 15, ет. 3, ЦРЧР – За конкурса с комикси

Покана за конкурса
Формуляр за участие