Ученици

Национален конкурс за есе, разказ или стихотворение на тема “Памет и вяра“

Национален граждански форум „Българка“ организира Конкурс за есе, разказ или стихотворение на тема „Памет и вяра“. Конкурсът е за млади хора от 14 до 23 г. в две възрастови групи: от 14 до 18 г. и от 19 до 23 г.

Като насочваща подтема (по желание) може да се използва цитат от Вазовото стихотворение, свързан с Батак и историческата му съдба: „От Батак съм, чичо… знаеш ли Батак?“

Не трябва да се пише за събитията по време на Априлското въстание, а за родолюбието и християнската вяра на младото поколение, за връзката минало-настояще-бъдеще и за сакрализирането на новите български мъченици за вярата.

Обем на материала – до 3 стандартни страници. Представят се 3 екземпляра.

Желателно е творбите да се изпратят и по електронна поща на адрес bulgarka@bulgarka.org
Конкурсната работа трябва да съдържа пълна информация за участника: трите имена, възраст, учебно заведение, точен адрес, телефон, имейл.

Присъждат се по 3 награди за всяка възрастова група. При възможност отличените литературни работи ще бъдат отпечатани.

Краен срок: 15 октомври 2011 г.

Адрес за получаване на материалите:
Национален граждански форум „Българка“
бул. „Васил Левски“ № 108
1527 София

Още по темата