Ученици

Национален конкурс за есе на тема “Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“

Дипломатическият институт към министъра на външните работи обяви Национален конкурс за есе на тема „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“.

Конкурсът се организира по повод обявената от Европейската комисия 2015 година като Европейска година за развитие. В конкурса участие могат да вземат български ученици от 11 и 12 клас и студенти от университети в България.

Победителите в конкурса ще посетят Европейския парламент и други европейски институции в Брюксел през м. юни 2015 г., а есетата им ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дипломатическия институт и в електронното списание „Дипломация”. Класирането ще бъде обявено през месец май 2015 г. на интернет страницата на Дипломатическия институт.

Език на есетата: български.

Обем: до 4 (четири) стандартни печатни страници.

Краен срок: 13 април 2015 г.

Още информация